Work organizer – customer relationship management

Work organizer – customer relationship management

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

https://estatepilot.net/

Vote for this project

Voting not enabled

14

Оптимизация и дигитализация на бизнес процесите.
Синтезация ма информация от множество канали и проследяване ефективността на всяка стъпка от продажбите и планиране развитието на бизнеса.
Чрез нашата платформа предлагаме цялостно решение, което изцяло дигитализира и анализира процесите във фирмите за недвижими имоти и не само. EstatePilot проследява целия процес при обработка на клиент, маркетиг процесите както и рекламата и позиционирането на имотите. Платформата е свързана с всички сайтове за имоти в България, офертите подготвени за реклама се качват автоматично. Иновативната система за автоматично генериране на сайтове, като всеки един клиент би могъл да разполага със собствен портал за имоти, изграден по зададена корпоративна единичност и дизайн.