университетска многопрофилна болница лозенец

университетска многопрофилна болница лозенец

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

47

Изработка на нов бранд за болница Лозенец, представен с цветовете на болницата и с елементи от интериора на болничното заведение. Представяне на клиники, отделения, лаборатории, както и на всички специалисти работещи в тях. Създаване на рубрика новини с връзки към профилите на медицинските специалисти, работещи в отделните направления.