The rebirth of the planets

The rebirth of the planets

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

Vote for this project

Voting not enabled

111

Автор: Петрозара Щерева, 17 години
МГ ”Академик Кирил Попов”, гр. Пловдив
Професия: Компютърен график
Преподавател: Румен Манолов
Проектът е направен на Adobe Photoshop.