The coziness of the city lights

The coziness of the city lights

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

Vote for this project

Voting not enabled

48

Автор: Рафаела Панайотова, 17 години,
МГ ,,Академик Кирил Попов", град Пловдив
Професия: Компютърен график
Преподавател: Румен Манолов
Проектът е направен на Adobe Photoshop.