Tetris tower

Tetris tower

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

27

Проектът е по-различен вариант на играта Tetris. Състои се от дисплеи, наредени под формата на кула, като всяка фигура се появява на различен дисплей и се премества или завърта с помощта на джойстик.