Steampunk castle

Steampunk castle

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

731

Автор: Ния Маркова, 18г, гр. Дупница<br />
Проектът е изработен на Adobe Photoshop. Първоначално илюстрацията беше скица нарисувана на хартия. В последствие бе сканирана и допълнително обработена в Photoshop. Финалният проект е направен чрез изрязване и оформяне на готови текстури, напаснати спрямо скицата, след което, с цел реалистичност, са добавени сенки и светлосенки.