списание the building

списание the building

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

9

Иновативен и специализиран сайт, насочен за пряко ползване и представяне от професионалисти в сферата на архитектурата, но и с огромен набор от данни за масовото му използване от широката публика.
The Building съчетава в себе си изключително богата библиотека от информация, проекти, фирми, проекти и тенденции в развитието на архитектурата на местно и световно ниво.
Сайтът е изграден с фокус върху функционалното му ползване от специалисти и тяхната комуникация с широката публика по отношение на проектите, изградени от тях.