мотивиращ плакат

мотивиращ плакат

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

Vote for this project

Voting not enabled

25

Този ,,плакат" представлява двама човека, като единият е в предела на силите си и е на ръба да се откаже – падналият човек, а другият – изправеният – го мотивира да продължи напред и да не се предава.