“морски шах”

“морски шах”

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

Vote for this project

Voting not enabled

28

Автор: Лора Германова, 16 години
МГ "Академик Кирил Попов"
Професия: Компютърен график
Преподавател: Румен Манолов
Проектът е направен на Adobe Photoshop