фондация „отворени изкуства”

фондация „отворени изкуства”

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

https://openarts.info/

Vote for this project

Voting not enabled

0

Фондация „Отворени Изкуства" е създадена през февруари 2007г. в Пловдив от Катрин и Веселина Сариеви. От тогава работи активно за създаването и устойчивото развитие на модели и практики за подкрепа на българската съвременна култура.
Дейността и проектите на „Отворени Изкуства" имат широка разпознаваемост, носители са на редица награди, намерили са множество съмишленици и са определяни като един от важните фактори за развитие и насърчаване на съвременния културен живот в Пловдив и страната.