Eludo

Eludo

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

99

ELUDO е устройство, което изцяло дигитализира играта на "Не се сърди, човече". Той може да проведе самостоятелна игра за четирима играчи. В забързаното ежедневие технологиите са постоянно свързани с нас, а ELUDO е начинът да се откъснем от мобилните телефони, но и да превърнем една класическа игра в забавна електронна версия, която да донесе още повече хъс и мотивация за победа.