{dev} blondie; academy

{dev} blondie; academy

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

26

{dev} blondie; academy е изцяло custom made уеб сайт по отношение на дизайн, UX, програмиране на front и back end. Уеб сайтът представлява информативен портал на курс, целящ да предаде знания в областта на програмирането.<br /><br /><br />
Освен информацията, която предоставя, целта на сайта е и да демонстрира на какво ще бъдат способни курсистите след завършване на двумесечната програма, а именно – овладяване на съвременни технологии, креативност и прилагане на комплексни решения.