Contextus – временни артистични намеси в публична среда

Contextus – временни артистични намеси в публична среда

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

2

CONTEXTUS включва серия от арт инсталации и акции на съвременни артисти, реализирани в Пловдив през 2021 г. Проектът не цели да вкара авторите в тесни формални или концептуални рамки. Целта е артистите да развият проектите си в контекста на публичното пространство (архитектурно, социално и времево). Латинската дума CONTEXTUS, която най-общо може да се преведе ‘връзка, съгласуваност’, илюстрира търсената в проекта взаимообвързаност между среда (като архитектурна и социална даденост) и намеса-изкуство.