Click and play – онлайн резервация за спорт

Click and play – онлайн резервация за спорт

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

https://clickandplay.bg

Vote for this project

Voting not enabled

20

Oсновен фокус на ClickAndPlay е развиването на спорта чрез технологиите. Нашата мотивация е да направим спорта по – достъпен, като улесним максимално процеса на резервация на спорни съоръжения, за една по-приятна игра.
Платформата има голям набор от полезни функции, които улесняват и насърчават ползването на изградените спортни игрища.
От потребителска гледна точка ползването на сайта и извършването на резервация е максимално удобно и лесно.