Bringing emotions to the emotionless

Bringing emotions to the emotionless

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

20

Автор: Константин Крачев, 16 години
МГ "Академик Кирил Попов", Град Пловдив
Професия: Компютърен график
Преподавател: Румен Манолов
Проектът е направен на Adobe Photoshop