Abandoned

Abandoned

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

Vote for this project

Voting not enabled

118

Автор: Нели Златанова, 16 години
МГ "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив
Професия: Компютърен график
Преподавател: Румен Манолов
Проектът е изработен с програмата Adobe Photoshop