Picnic

Picnic

Status:

Author:

Registration date:

Additional URL:

Vote for this project

Voting not enabled

21

Автор: Василена Петкова, 15 години
МГ "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив
Професия: Компютърен график
Преподавател: Румен Манолов
Проектът е направен на Adobe Photoshop