Phantasize

Phantasize

Status:

Author:

Registration date:

Vote for this project

Voting not enabled

267

[Български]

Казвам се Живко Йорданов и съм от София, България. Аз съм музикален продуцент и професионален DJ, познат под псевдонима AROTNE (Артон).

"Phantasize" (от "Fantasise", умишлено изписано грешно) е проект, в който комбинирах различни техники на запис, семплиране и звукова обработка, използвайки само компютърен софтуер. Семплирах легендарния български DJ и продуцент – KiNK (Кинк) как пляска в интервю, което взех от интернет и около този семпъл създадох целия груув.
Вокалните откъси, семплирах от плоча на френския лейбъл Brique Rouge (Брик Руж), като имам законното позволение от собственика на лейбъла – David Duriez (Давид Дурие) да ги използвам. Комбинирах няколко фрази и играх със стерео разделението, за да създам закачливата вокална линия на песента. Чрез дублиране и обръщане на изрязания звук "Е" от думата "fantasize" създадох допълваща текстура, за да постигна по-богата стерео атмосфера. Също така записах различни звуци от кухнията си, които обработих и създадох още една текстура, която звучи неусетно по време на цялата песен, като по този начин допринася за изграждането на по-обширен звуков пейзаж. Добавих тази текстура от звуци, за да придам един "по-мръсен" звук на песента и да избягам от "стерилния" компютърен звук.

След това записах закачлива бас линия, като използвах похвата "layering", записвайки една и съща мелодия с три ралични бленди. Изсвирих акорди на пиано и синтезатор, добавих и бленди вдъхновени от фънк музиката, програмирах арпеджатори и записах цигулки. Но може би най-важната част от цялата песен са барабаните, ритъмът и груувът със семплираното пляскане на KiNK.

Цалата песен е записана, аранжирана и смесена изцяло от мен.

В папката освен песента, добавих и отделни луупове от гореспоменатите части на песента. 
Също така можете да изгледаде и кратко видео, в което показвам как записвам, режа и аранжирам цялата песен.

Песента "Phantasize" бе издадена по-рано тази година от американския лейбъл, базиран в Сан Франциско – Salted Music.

За повече информация: https://www.traxsource.com/track/9853011/phantasize

[English]

My name is Jivko Yordanov from Sofia, Bulgaria. I'm a music producer and a professional DJ better known as ARTONE.

"Phantasize" (misspelled "Fantasise") is a project I did by combining multiple sampling, recording, and audio processing techniques using only computer software.I've sampled the legendary Bulgarian DJ and producer – KiNK clapping in an interview on the web and did a groove out of this sample.
The vocal cuts I sampled from a vinyl record by the French label Brique Rouge. I have legal permission to use the samples, given to me by the label's owner – David Duriez.I combined a couple of phrases and played with the stereo separation to create the song's hook-up line. By chopping just the sound "E" from the word "fantasize", reversing it and arranging it I've created a backing texture to create a rich atmosphere. I've also recorded random sounds from my kitchen, processed them and created a texture which is plays subtly over the entire track just to create a more lush soundscape. This was done so the track can sound a bit dirtier and not so sterile.

After that, I recorded a catchy bassline by layering three different synth blends, added some chords, funk-influenced synths, an arpeggiator and strings. But the most important part of the whole track is the beats and the groove with the sampled claps.

The whole song is recorded, arranged and mixed all by myself. 

I've added loops for each aforementioned part of the song. You can also find a short video edit of me recording, chopping and arranging the track.

"Phantasize" was released earlier this year for the San Francisco label Salted Music.

For more info: https://www.traxsource.com/track/9853011/phantasize