Web design: Society and Institutions


Communities, non-profit organizations, foundations, ministries and state institutions, etc.

  • университетска многопрофилна болница лозенец

    Изработка на нов бранд за болница Лозенец, представен с цветовете на болницата и с елементи от интериора на болничното заведение. Представяне на клиники, отделения, лаборатории, както и на всички специалисти работещи в тях. Създаване на рубрика новини с връзки към профилите на медицинските специалисти, работещи в отделните направления.

    Voting not enabled