Web design


 • Contextus – временни артистични намеси в публична среда

  CONTEXTUS включва серия от арт инсталации и акции на съвременни артисти, реализирани в Пловдив през 2021 г. Проектът не цели да вкара авторите в тесни формални или концептуални рамки. Целта е артистите да развият проектите си в контекста на публичното пространство (архитектурно, социално и времево). Латинската дума CONTEXTUS, която най-общо може да се преведе ‘връзка,[…]

  See Project

  Voting not enabled

  2
 • университетска многопрофилна болница лозенец

  Изработка на нов бранд за болница Лозенец, представен с цветовете на болницата и с елементи от интериора на болничното заведение. Представяне на клиники, отделения, лаборатории, както и на всички специалисти работещи в тях. Създаване на рубрика новини с връзки към профилите на медицинските специалисти, работещи в отделните направления.

  Voting not enabled

  47