Светлопис – отворена покана за проектни предложения за инсталации в рамките на международния форум „Компютърно пространство“


Светлопис – отворена покана за проектни предложения за инсталации в рамките на международния форум „Компютърно пространство“

Светлопис – отворена покана за проектни предложения за инсталации в рамките на международния форум „Компютърно пространство“

Краен срок за кандидатстване: 24.08.2023

Обявяване на резултатите: 07.09.2023

Максимално финансиране на проект: 1000 лв.

Тема: Светлопис

„Компютърно пространство“ е некомерсиален, международен фестивал за компютърни изкуства. Всяка година в неговите рамки се показват артистични проекти, които представят синтеза между изкуството, науката и технологиите. Тази година отправяме отворена покана за проектни предложения на млади автори за инсталации на тема „Светлопис“.

Главното изискване е да се акцентира върху феномена на светлината. Това могат да бъдат инсталации съдържащи светлинни източници, прожектори, екрани, mapping, виртуална или добавена реалност и др. Всички инсталации ще бъдат поставени в затъмнено пространство и трябва да са автономни (да не се изисква постоянно присъствие на оператор).

Изложбата ще бъде в рамките на 3 дни, по време на фестивалната част на „Компютърно пространство“ в София на 26-28.10.2023.

Проектите ще бъдат разгледани от Организационния комитет на „Компютърно пространство“.  На всеки одобрен проект ще бъде предоставена финансова подкрепа в размер до 1000 лв.

Изисквания за предложенията:

 • Инсталациите трябва да съдържат елемента на светлина;
 • Да са автономни (да не се изисква постоянно присъствие на оператор);
 • Предложенията трябва да са оригинални и да са създадени през последните 2 години;
 • Инсталациите трябва да могат да бъдат показани по време на „Компютърно пространство“.
 • Допускат се индивидуални и колективни проекти на автори до 35 год.

Документи:

 • Портфолио и CV;
 • Идеен проект (до 2 стр.);
 • Бюджет;
 • Визуални материали – скица, снимка, ако е приложимо.

Критерии за оценка:

 • Темата на проекта да бъде съобразена с изискванията;
 • Оригиналност на идеята и художествени качества;
 • Обосновка на идеята;
 • Приложимост на идеята (реализация);
 • Реалистичност на бюджета.

Документи и въпроси се приемат на следния адрес: bsavova@scas.bg