Политика за защита на личните данни


Преди да започнете да използвате уеб-платформата (уеб-страниците) моля прочетете информацията представена тук:

Съдържание


Организаторите/партньорите на “Компютърно пространство” не носят отговорност за времето на публикуване, точността и цялостта на представената информация. Организаторите/партньорите в никакъв случай не носят отговорност за щети, причинени или понесени в резултат на използването или неизползването на информацията, представена на този сайт, или използването на дефектна или непълна информация.

Информацията в регистрираните за конкурса проекти е предоставена от потребителя регистрирал проекта. Организаторите/партньорите на “Компютърно пространство” не носят отговорност за достоверността на предоставената информация.

Източници и линкове

В случаите на директни и индиректни препратки към интернет страници на трети страни или други документи в интернет (хипер-линкове), организаторите/партньорите не носят отговорност за използването на съдържанието и последствията от неговата употреба. Ако връзките водят към други уеб сайтове, съветваме потребителите да прочетат Политиката за защита на личните данни на всеки уебсайт, който посещават.

Защита на данните и поверителност

На някои страници (Регистрация и правила) трябва да се въведат лични данни за да използвате всички функции на уеб платформата.

  1. Администратор на данните е Студентско Общество за Компютърно Изкуство /СОКИ/, пл. “Народно събрание” 10, гр. София 1000, България, тел. + 359 2 9870293, +359 88 8709488 (14:00 – 18:00 часа), e-mail: rosen@scas.bg
  2. Данните ще се обработват поверително и ще се използват само за целта, за която са били поискани, за да се администрират и поддържат проектите и участниците във връзка с събитията от „Компютърно пространство“. С регистрацията си Вие давате на организаторите и партньорите на „Компютърно пространство“ правото да публикуват или представят проекти и информация за автора като име, име на проекта, град, държава, информация за автора, визуални материали, снимки и др. в публикации и рекламни дейности на „Компютърно пространство“. Някои подробности за регистрацията могат да бъдат намерени и в страницата “Регистрация и правила” на computerspace.org.
  3. Ние можем да представим данните на официалните власти, техни представители и / или подизпълнители, партньори по проекта.
  4. Ние ще съхраняваме данните 10 години след периода, в който сте активен потребител. Някои части от данните като категория на проекта, име на проекта, име на автор, линк, дата на регистрация, кратко описание на проекта, статус на проекта, гласове, визуални материали за проекта и т.н., които са публични след регистрацията на проектите, могат да се съхраняват до 25 години. Идеята е да се промотира автора и проекта.
  5. Вие имате право да поискате достъп и поправка, заличаване на вашите данни или ограничаване на обработката.
  6. Имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган, ако смятате, че има злоупотреба с данните ви.  Компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2.
  7. Предоставянето на данните Ви е доброволно. Можете да използвате уеб платформата, като предоставите анонимни данни или псевдоними в полетата, за които не искате да предоставите данните си.