Крайният срок за регистриране на проекти в конкурсната част се удължава


Крайният срок за регистриране на проекти в конкурсната част на “Компютърно пространство” се удължава до 06.10.2021.