Компютърно пространство с нов дизайн на сайта. Регистрацията на проекти стартира.


news_1_bg

Новият дизайн на сайта цели да улесни регистрацията на проекти и посетители, както и да осъвремени интерфейса на сайта. Регистрацията на проекти за конкурсната част започва на 16.05.2016г.