Уеб дизайн


  • университетска многопрофилна болница лозенец

    Изработка на нов бранд за болница Лозенец, представен с цветовете на болницата и с елементи от интериора на болничното заведение. Представяне на клиники, отделения, лаборатории, както и на всички специалисти работещи в тях. Създаване на рубрика новини с връзки към профилите на медицинските специалисти, работещи в отделните направления.

    Гласуването не е активирано