История


Част 1 от 4

Форумът „Компютърно Пространство“ е един от първите фестивали за компютърни изкуства организирани от Студентско Общество за Компютърни Изкуства (СОКИ) всяка година в София в продължение на 31 години. Компютърно пространство е международно, некомерсиално събитие и платформа обединяваща млади артисти, студенти, както и създатели на компютърна графика, компютърна анимация, офлайн мултимедия, електронна музика и уеб дизайн. Компютърно пространство се състои от конкурсна и фестивална част. Всички мероприятия са безплатни и отворени за публиката като основно се насърчава участието на студенти и млади хора, занимаващи се с изкуство. Всяка година биват представяни и дискутирани повече от 200 проекта в областта на компютърните изкуства. Творческите идеи, превръщането им в проекти, комбинирането на технология и изкуство в изработването им, въздействието на компютрите върху обществото винаги са били в центъра на дискусиите в рамките на „Компютърно Пространство“. Стартирайки като фестивал за електронна музика през 1989 година, през следващите няколко години „Компютърно Пространство“ вече включва и секции за графика и анимация. А през последните 7 години уеб дизайнът е една от бързо развиващите се секции. Първите 2 години (1989 и 1990) „Компютърно Пространство“ се провежда в Гоце Делчев и Сандански и е насочено основно към електронната музика. Тогава събитието се осъществява с подкрепата на редица институции и организации, както и от Българската Академия на Науките. През 1991 година форумът приема настоящето си име “Компютърно Пространство” и се премества в София, в Националния дворец на културата. В годините между 1991 и 1994 събитието се организира от СОКИ, а секцията за електронна музика- в сътрудничество с един от пионерите на българската електронна музика, композитора Симо Лазаров. В периода 1995-1998 секцията за електронна музика е организирана с подкрепата на DS Music. В годините между 1999 и 2001 е поставено началото на конкурса BGSite- в рамките на „Компютърно Пространство“ като съвместна инициатива на СОКИ, Интернет Общество- България и ABC Дизайн и Комуникации, като по-късно продължава развитието си отделно. Някои от първите изложби, семинари и каталози можете да видите тук, 1998, 1999, 2000. На снимката от 1994 година можете да видите ученици от математическата гимназия в Пловдив, участници в изложбата по Компютърна графика. Виждате и плаката от тази година. (продължи към част 2)

Част 2 от 4

rosen_PC1
old_papers

За да разберем историята на „Компютърно Пространство“ първо трябва да вникнем в контекста на ситуацията в България през 80-те и 90-те години. През 80-те години България се специализира в производството на микрокомпютри в бившия комунистически блок, а Съветският Съюз- в производството на големи машини и суперкомпютри. Страните от Източния Блок създават т.нар. Съвет за икономическа взаимопомощ и в рамките на този Съвет всяка от страните развива определен иконимически сектор. По това време, обаче, все още не е ясно, че бъдещето е в микрокомпютрите и някои експерти са убедени, че те могат да се употребяват предимно за игри и в домашни условия. През тези години и дори до средата на 90-те много от професионалистите използват едни доста скъпи и големи машини като Silcon Graphics (виж снимката 1996 година). През 1981 година става така, че в България излиза на пазара първият микрокомпютър в Източна Европа наречен първоначално Имко II (през 1982 година), а след това Правец 82 (с 8-битов процесор). Той представлява микрокомпютър съвместим с Apple II, който се появява точно след него. Това поставя България начело в производството на микрокомпютри не само в Източна Европа, но и в Близкия Изток и Централна Европа. Построени са огромни заводи, които изнасят хиляди микрокомпютри Правец 82, а по-късно и Правец 16 (с 8086/88 процесор) за Арабския свят и Страните от Източния блок. Развитието на компютърната индустрия по това време оказва силно влияние на развитието на софтуера и компютърните изкуства. В началото на 80-те в Българското Национално Радио е монтиран първият аналогов синтезатор (произведен в Париж и заемащ почти една цяла голяма зала), давайки на композиторите на електронна музика на Балканите един мощен инструмент. Родното производство на EGA и VGA дисплеи в средата и края на 80-те години тласка графиката и изображението към едно ново ниво. В това време един от най-големите и широко разпространени ежедневници „Народна младеж“, с тираж от приблизително 100 000 копия, Росен Петков, основателят на СОКИ, популяризира електронните изкуства (виж снимката на вестниците от 1987 година). Списанията „Млад конструктор“ и „Графика с компютър“ са сред другите добре познати медии, в които господин Петков представя постиженията на електронната музика и компютърната графика от това време. (продължи към част 3)

Част 3 от 4

leflets_21

Бидейки барометър на електронните и компютърни изкуства в Югоизточна Европа, форумът „Компютърно Пространство“ често дава възможност на артистите да обсъждат някои така основни въпроси като връзката между компютърните и другите съвременни изкуства, мястото на артиста в творческия процес, стиловете в дигиталните изкуства, както и въпроси свързани с обществото и технологиите и др. Няко от темите на дебатите като например „Жестокостта на информацията“, „Виртуална идентичност“, „Компютърни изкуства или компютри в изкуството“, „Изкуство или дизайн“ пораждат дискусии в много форуми и блогове за изкуства. Един от често възникващите въпроси по време на многото дискусии е определението на изкуството в компютърно създадените и компютърно обработените продукти. Например някои компютърни фрафики, като 3D архитектурни или автомобилни изображения биха могли да покажат едни брилянтни дизайнерски технологии и биха могли да „докоснат“ емоционално потребителите. Изкуство ли е това? Или например можем да видим някои доста добри пейзажи или снимки обработени на Photoshop. И още един често поставян въпрос- за стойността на подобни творби особено в сравнение със стойността на рисунките с маслени бои, като едни уникални екземпляри. Тези и много други подобни въпроси дават на хората на изкуството възможност да дебатират за бъдещето и взаимодействието на изкуствата. Компютърните изкуства съществуват в множество форми и проявления и именно тази еволюция е била винаги в центъра на вниманието по време на семинарите на „Компютърно Пространство“. Компютърна графика, компютърна анимация, мултимедия (CD/DVD игри, енциклопедии, приказки, галерии, учебни модули и т.н.), уеб изкуство, нет изкуство, електронна/компютърна музика, VR-и, интерактивни артистични инсталации, както и много други форми се считат за компютърно изкуство. Но когато синтезът от технологии и творчески идеи се превърне в изкуство, това винаги поражда много въпроси. Как да различим изкуството от брилянтния дизайн или от перфектната изработка? Трябва ли да приемем въздействието и връхлитащите ни емоции като доказателство за артистичните елементи в един проект? И как и в кои случаи проектите за забавление (например игрите) могат да се приемат за изкуство? (продължи към част 4)

Част 4 от 4

В архивът с участвалите проекти на „Компютърно Пространство“, може да бъдат срещнати много ивестни имена на студия и творци – Academy for Media and Art (Кьолн), ZKM (Карлсрухе), IRCAM (Париж), Platige Studio (Полша), Studio Aka (Великобритания), Miralab (Швейцария), Виенският институт по електроакустика и много други. Повечето от тях са пионери в някои нови технологии и методи в компютърното и съвременното изкуство.