Бонус периодът за безплатна регистрация на проекти изтича на 10 септември


До 10 септември (включително) може да регистрирате безплатно до 3 проекта и да спечелите една от многото награди. Победителите ще бъдат поканени по време на фестивалната част (28-30 октомври) и техните разноски по участието покрити (според правилата на Форума).