БДГ става партньор на Computer Space тази година!


Българска Дизайн Група (БДГ, https://bdg.bg/) е създадена да развива локалната дизайн сцена, да свързва и обединява професионалисти от различни дизайн-области като графичен и уеб дизайн, мобилни апликации, дизайн на игри, 3D дизайн и други.

БДГ става партньор на форума за компютърни изкуства Computer Space 2020! Тази година фестивалът ще се състои на 22 – 24 октомври 2020.

Computer-space-international-computer-art-forum-bdg-partnership