Авторски права


“Компютърно пространство” спазва законите за авторските права във всички публикации. Регистрираните проекти могат да имат авторски права, като авторите/собствениците на регистрираните проекти носят отговорност за точността на предоставеното съдържание, както и за проблемите с авторските права, свързани с проектите. Всички лога също са защитени с авторски права. Всяко използване на информацията от публикации на “Компютърно пространство” (каталози, брошури и др.) не е разрешено без изричното съгласие на автора (“Компютърно пространство”).